• Vanmiddag contact gehad met de GGD n.a.v. de positieve covid19 test bij een van onze leden. De GGD heeft een “contact” onderzoek gedaan en daar zijn 2 gevallen uitgekomen die omschreven kunnen worden als “nauw contact”. Deze personen hebben instructie gekregen thuis te blijven. Voor de rest van het team geldt dat zij zich vrij, dus zonder restrictie, mogen bewegen. Zij moeten alleen alert zijn op eventuele covid19 gerelateerde klachten.
    Voor de rest van de VV heeft dit geen gevolgen en kan er gewoon getraind worden en zal de kantine geopend zijn.
    Wat afgelopen weekeinde gebeurde geeft toch maar weer aan dat bij de geringste klachten je thuis moet blijven en ook na een test het resultaat thuis af te wachten, zoal aangegeven door de GGD.
    Het bestuur