• Huishoudelijk Reglement

  Tijdens de voorjaarsvergadering van 2010 is de handleiding huishoudelijke en gedragsregels voor onze vereniging vastgesteld. Dit kan gezien worden als een uitbreiding op onze statuten en huishoudelijk reglement.

  Je kunt dit deze handleiding openen door hieronder te klikken.

  - Handleiding huishoudelijke en gedragsregels VVGA september 2017

  De notulen en het huishoudelijk reglement kunnen via de secretaris van onze vereniging verkregen worden.
  ______________________________________________________________________________

  In november 2010 is de handleiding huishoudelijke en gedragsregels voor onze vereniging vastgesteld. Zoals in artikel 3.11 a staat vermeld zal bij onbehoorlijk gedrag tijdens en rond trainingen, wedstrijden en bij activiteiten of bij het zonder kennisgeving niet deelnemen aan wedstrijden binnen de vereniging opgetreden worden via de desbetreffende commissie danwel het bestuur.

  Om duidelijkheid te verschaffen en om transparantie en eenduidigheid te borgen zijn voor een aantal zaken sancties gedefinieerd welke wij in het sanctiebeleid (2017) toelichten.

  ______________________________________________________________________________

  In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur officieel 2 vertrouwenscontactpersonen benoemd en bijgaand document goedgekeurd.

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, maar ook voor vrijwilligers en ouders. 

  Meer informatie hierover staat in het VertrouwensContactPersoon document.