• “Het bestuur nodigt u uit voor een ingelaste ALV op 18 sep, aanvang 19.00 uur.

    Agenda:
    1.      Goedkeuring Statuten VV Groot Ammers.

    Omdat tijdens de ALV van 24 aug niet 2/3 deel van de leden aanwezig waren, moet er volgens de statuten binnen 4 weken weer een ALV uitgeschreven worden. Bij deze vergadering is het aantal leden niet belangrijk.
    Er zijn verder geen wijzigingen doorgevoerd.

    Het Bestuur