• Geachte leden, donateurs supporters, ouders en vrienden van onze mooie club vv Groot-Ammers

  Namens het bestuur willen wij jullie vragen om na te denken over, en mededelen dat, om de club en spelende leden te helpen én het huidige bestuur te ontlasten, de volgende vacatures broodnodig ingevuld zouden moeten worden 

  • WEDSTRIJDSECRETARIS, incl. indeling kleedkamers en velden, ongev. 1 uur per week.
  • SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR, 30 min. per week.
  • VOORZITTER PR & SPONSORCOMMISSIE, 1 uur per week..

  Wilt u ons graag helpen, kent u iemand, heeft u interesse of vragen omtrent deze vacatures, dan kunt u kontakt opnemen met:
  Geert Ouweneel Tel. 06 22 60 65 83, of natuurlijk ook een ander bestuurslid van onze vvGA.

  NB: met het invullen van één dezer vacatures heeft u ( o.a. als spelend lid ) ook aan de VDV-verplichting voldaan...
  Wij zien uw reactie(s) heel graag tegemoet.

  Het Bestuur